POLÍTICA DE PRIVACITAT

Com a usuaris d’Almar Lawyers, llegiu atentament aquesta política de privacitat.
Aquí podreu trobar tota la informació relativa als vostres drets i obligacions respecte a l’ús que fa Almar Lawyers de les dades de caràcter personal, així com el procediment per reportar qualsevol incidència.

ALMAR LAWYERS
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Almar Lawyers informa els usuaris que el lloc web www.almarlawyers.com és titularitat d’Alejandro Bonet Templeton i de Nadine Schröder, amb domicili al passeig de Vara de Rey, 20, 1r 2a, 07800 Eivissa (Illes Balears).

Aquesta política de privacitat constitueix, juntament amb les condicions d’ús i la política de galetes (si se n’utilitzen), el marc jurídic legal que regula www.almarlawyers.com. La política de privacitat regula l’ús i el tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin en aquest lloc web.

OBJECTE
Els titulars informen els usuaris que compleixen la vigent normativa de protecció de dades i, amb caràcter especial, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, Almar Lawyers només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Totes les dades que els usuaris proporcionin mitjançant correu electrònic o formularis electrònics es tractaran segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals. En qualsevol cas, el personal d’Almar Lawyers gestionarà aquesta informació de manera confidencial.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant els formularis inclosos en els diferents llocs web relatius a serveis prestats per Almar Lawyers, els usuaris accepten la inclusió de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal i el tractament d’aquestes. Els titulars del fitxer són Alejandro Bonet Templeton i Nadine Schröder. Els usuaris poden exercir els seus drets segons les clàusules següents.

Com a usuaris, estau obligats a garantir que les dades que faciliteu corresponen a la vostra identitat; que són veritables i exactes, i que estan actualitzades.
S’informa els usuaris d’aquest lloc web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot implicar la impossibilitat d’accedir als serveis que calguin.

DADES QUE ES CONSERVEN I AMB QUINA FINALITAT
Es conservaran exclusivament les dades de contacte (caràcter bàsic), com ara el nom, els llinatges i l’adreça electrònica. Els titulars rebran aquesta informació, la qual mai no vendran, cediran ni arrendaran a altres empreses.

Els titulars es comprometen a no utilitzar aquestes dades amb finalitats incompatibles amb les que han estat transmeses ni a cedir les dades a altres empreses, llevat del cas lògic de prestació del servei.

Així mateix, els titulars són responsables d’aquests fitxers, creats pels i per a ells mateixos, amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb els usuaris; informar dels productes de l’organització i distribuir-los, i dur a terme activitats diverses.

DRETS DELS USUARIS
Respecte a les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els usuaris poden exercir els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els usuaris poden exercir aquests drets mitjançant una sol·licitud escrita i signada, acompanyada d’una fotocòpia del DNI o del passaport, dirigida a Almar Lawyers a l’adreça següent: passeig de Vara de Rey, 20, 1r 2a, 07800 Eivissa (Illes Balears).

DURADA I MODIFICACIÓ
Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. Per això, els titulars es reserven el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que estiguin vigents en el moment precís en què s’accedeixi al lloc web, així com a pràctiques del sector.

En els supòsits anteriors, s’anunciaran en aquest web els canvis introduïts amb l’antelació suficient a la posada en pràctica.

COMUNICACIONS COMERCIALS
D’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Almar Lawyers pot remetre als usuaris comunicacions comercials sempre que n’hagi obtingut expressament el consentiment.

En cas de no voler rebre més comunicacions, els usuaris poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

CONNECTORS SOCIALS
Mitjançant el lloc web i l’app, s’ofereix l’accés a diferents mitjans socials, inclosos, encara que no exclusivament, Facebook, Twitter, LinkedIn i Google+. Aquests connectors (plug-in) socials permeten compartir o recomanar informació al lloc web i l’app. A través dels connectors socials, terceres persones poden instal·lar, al seu torn, galetes a l’equip perifèric dels usuaris. Aquestes poden ser galetes utilitzades per optimitzar la usabilitat dels fòrums, encara que també es poden instal·lar galetes de rastreig per fer un seguiment de la conducta de navegació dels usuaris en diversos llocs web i crear un perfil de la seva conducta de navegació.