Dret nàutic

Advocats especialitzats en dret marítim i nàutic a les Balears

Encara que Almar Lawyers és un despatx d’advocats generalista, estam especialitzats en el complex món del dret nàutic. Formam una part important de la xarxa paneuropea d’advocats marítims. El nostre departament especialitzat en temes nàutics proporciona assistència jurídica als propietaris de iots, superiots i altres vaixells a la Mediterrània.

Dret nàutic

Compra i arrendament de vaixells

Almar Lawyers supervisa, gestiona i assegura la venda d’embarcacions, des de les negociacions inicials fins al final del període de garantia (diferent del període habitual, d’acord amb el dret civil). Pel que fa a l’arrendament de vaixells, especialment amb la nova legislació marítima, Almar Lawyers ofereix els seus serveis per preparar els contractes i formalitzar-los correctament amb els usuaris finals.

Dret nàutic

Registre i abanderament

Almar Lawyers manté una estreta relació amb les institucions marítimes de tot el Mediterrani. Posam a la teva disposició la nostra experiència en la compra, el registre i l’abanderament d’embarcacions, inclòs l’assessorament pel que fa a la millor bandera per al teu iot, sigui de la jurisdicció que sigui. Sempre feim les nostres recomanacions després de dur a terme un estudi minuciós de l’ús previst del iot.

Dret nàutic

Adquisició de l’amarratge

Trobar un amarratge ja és un problema en algunes zones d’Espanya, com també ho és garantir les condicions adequades de cessió. En la indústria de l’amarratge a Eivissa, ciutat on es troba Almar Lawyers, hi participen diferents figures jurídiques, ja que no hi ha venda de l’objecte, sinó una cessió del dret a utilitzar-lo. El nostre departament de dret marítim, no tan sols t’ajudarà a trobar-ne un, sinó que s’assegurarà que el procés de cessió es dugui a terme correctament. Contacta amb nosaltres ara per obtenir un amarratge.

L’equip d’Almar Lawyers està especialitzat en la tramitació de documents legals per als districtes marítims d’Espanya, incloses les Illes Balears, Barcelona i València. També podem tramitar la teva documentació davant altres organismes administratius governamentals, com agències tributàries i oficines de duanes.

Dret nàutic

Obtenció de llicències de xàrter

Desafortunadament, a Espanya no pots oferir simplement el teu iot de lloguer. Cal complir molts de tràmits burocràtics interrelacionats, com ara l’estructuració societària, l’abanderament, les exempcions fiscals i les llicències. Gràcies a la nostra experiència, Almar Lawyers és capaç de simplificar el procés per als propietaris de iots i d’oferir-los la millor combinació d’opcions per satisfer les seves necessitats. Proporcionam aquest servei a embarcacions amb pavelló espanyol, comunitari i no comunitari.

Dret nàutic

Dret laboral marítim

Almar Lawyers ofereix assessorament especialitzat en totes les qüestions de dret laboral marítim: contractes de treball, salaris impagats, normativa, qüestions relacionades amb les banderes de conveniència (BDC), etc. Tenim l’experiència i els coneixements necessaris per resoldre aquests problemes de la manera més eficient possible, ja sigui amb procediments de mediació, d’arbitratge, jurídics o d’embargament de iots.

Impost de matriculació (IEDMT)

Fiscalitat

Els iots amb banderes de països que no siguin Espanya poden tenir dificultats fiscals particulars. Els nostres experts en fiscalitat poden assessorar-te sobre els requisits que has de reunir per complir la canviant normativa fiscal espanyola i evitar responsabilitat per l’IEDMT.

Obligacions dels clients

Oferim als propietaris de iots una estratègia clara per assegurar-nos que coneguin quines són les seves obligacions fiscals i amb quins sistemes han de comptar per complir-les.

Dret nàutic

Embargament de vaixells

Almar Lawyers t’ajudarà i t’assessorarà en la recerca dels recursos legals disponibles per reclamar qualsevol crèdit que et deguin. Això inclou procediments judicials, com ara confiscació o segellat de vaixells, i qualsevol altra acció civil o societària que afecti el teu iot.

Contacta amb nosaltres

per tractar de les teves necessitats sobre dret marítim i nàutic